Podstawowe informacje

Nasze przedszkole usytuowane jest w samym centrum miasta. Jesteśmy przedszkolem katolickim, w związku z czym znajdujemy się również w niedalekim sąsiedztwie Bazyliki Najświętszej Maryi Panny i Św, Bartłomieja. Nasze przedszkolaki można również spotkać spacerujące po Wzgórzu Kalwaryjskim, które bezpośrednio sąsiaduje z przedszkolem. Placówka istnieje od 2009 roku, natomiast miano katolickiego przedszkola przyjęliśmy w październiku 2014 roku. Jesteśmy w ścisłej współpracy z Zespołem Szkół Katolickich, który również znajduje się w naszym mieście. ( http://katolik.szkola.pro/ )


Najważniejsze informacje:

 • stawiamy na indywidualne podejście do dziecka oraz jego twórczy rozwój
 • zapewniamy wykształconych, kreatywnych oraz pełnych ciepła nauczycieli
 • oferujemy różnorodne zajęcia: kulinarne, taneczne, rzeźbiarskie, plastyczne, techniczne, językowe, muzyczne, ruchowe.
 • zajęcia prowadzone są w jednej, zróżnicowanej wiekowo grupie
 • wielką wagę przywiązujemy do tego, aby dzieci dużo czasu spędzały w niezbędnym im do rozwoju ruchu, w tym także na świeżym powietrzu
 • pomagamy dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości, wykorzystując jego indywidualny potencjał
 • uczymy dzieci twórczego myślenia
 • promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie
 • nasz program sprawia, że dzieci łatwo przyswajają sobie wiedzę, kształtują różnorodne umiejętności, są ciekawe świata i chętnie odkrywają nowe zagadnienia
 • poprzez nasze zajęcia budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, a także rozwijamy kompetencje społeczne i uczymy odróżniać dobro od zła
 • wspieramy rodziców w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych
 • zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu a także poza nim
 • prowadzimy również zajęcia adaptacyjne, przygotowawcze, „przedprzedszkolne” dla najmniejszych o nazwie „Klub Malucha”

Serdecznie zapraszamy !!